Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné a provozní podmínky pobytu

 

 

 

 • Provozní podmínky pobytu jsou závazné pro všechny ubytované osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu (dále jen ubytované osoby)

 

 • Pronájmy začínají převzetím objektu v den a čase nástupu, který upřesňuje smlouva o pronájmu, a končí posledním dnem v předem dohodnutém čase.
   

 

 • Termíny:
  prosinec – březen (zimní období, mimo vánoční a silvestrovský pobyt)
  1. 4.2021 – 5. 4.2021 (Velikonoční termín)
  25.6.2021 – 29.8.2021 (letní termíny)
  19.12.2021 – 2.1.2022 (vánoční a silvestrovský termín)
  ostatní termíny jsou mimosezónní


 • Nájemce obdrží při nástupu k pobytu klíče od hlavního vchodu. Klíče se při ukončení pobytu vrací pronajímateli.

 

 • Při ztrátě nebo odcizení klíče je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
   
 • Chatu je možné využít pouze pro rekreační pobyty, nikoliv za účelem oslav.

 

 • Ubytované osoby se během pobytu nemohou měnit, absolvovat pobyt mohou pouze osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu.

   
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pronájem v případě, že dojde ke svévolnému zvýšení počtu během doby pobytu bez vědomí pronajímatele nebo z důvodu chování ubytovaných osob, které odporuje dobrým mravům nebo zásadám slušného chování. Předčasným odjezdem nevzniká nájemci nárok na vrácení adekvátní části platby za pobyt.

 

 • Pobyt zvířat je povolen pouze po dohodě s pronajímatelem. Jejich neuvedení ve smlouvě o pronájmu, může být rovněž důvodem ukončení pronájmu ze strany pronajímatele.

 

 • V chatě je nutné se přezouvat. 

 

 • V chatě je zákaz kouření,používání otevřeného ohně, pálení svíček.

 

 • Je zakázáno odkládání věcí a sušení věci na krbových kamnech a přenosných radiátorech.

 

 • Ubytované osoby nesmí v prostorách chaty přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.

 

 • Při grilování ve venkovním  grilu, je nutné použít pouze uhlí a grilovací brikety k tomu určené, nikoliv dřevo. Uhlí a brikety si osoby využívající pobyt zajišťují samy.

 

 • ·        Na chatě třídíme odpady.
  Směsný odpad dáváme do popelnice
  plasty a sklo třídíme zvlášť do pytlů 
  popel z kamen a grilu  je třeba ponechat v kovových nádobách k tomu určených (kýbl, uhlák) vně chaty.

 

 • Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů! 

 

 • Pokud dojde k jakémukoliv poškození domu v interiéru nebo exteriéru, jeho zařízení nebo vybavení, z nedbalosti nebo úmyslně, je nájemce povinen škodu nahradit.

 

 • Ubytované osoby jsou povinny při odchodu z domu zkontrolovat, zda je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře.

 

 • Není povoleno používat nebo přemísťovat předměty, které slouží pouze k dekoraci.

 

 • Bez souhlasu pronajímatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhovat nábytek nebo vybavení apod.)

 

 • Ubytované osoby jsou povinny udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí objektu a odevzdat ho včetně inventáře ve stejném stavu, v jakém jej převzaly, to znamená bez vad a poškození, uklizený a způsobilý k dalšímu užívání.

 

 • Úklid zahrnuje :

umyté a uklizené nádobí
čistý vařič
prázdný odpadkový koš
čisté podlahy
vymetená krbová vložka a venkovní gril. Popel zanechat v kovové nádobě k tomu určené (kovový kbelík, uhlák) vně chaty.

 

Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste se k chalupě a všemu co k ní náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.


Děkujeme
Všem hostům přejeme příjemný pobyt a spoustu krásných zážitků.

 

 

 

 

 
 

 

Jazyky

ČeštinaDeutsch

Kontakt

+420 602 811 070

sterzl@seznam.cz

Čas


Počasí

Počasí Kraslice - Slunečno.cz

Top list

TOPlist


Statistiky

Online: 1
Celkem: 50775
Měsíc: 502
Den: 18